Polly po-cket

Bài 4. Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 4. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á


(Cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX)22


 


1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á


* Nguyên nhân


Các nước tư bản cần thị trường, thuộc địa nên đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.


-       Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng.


-       Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nền văn hóa lâu đời.


-       Chế độ phong kiến khủng hoảng. Kinh tế kém phát triển., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ta mất nhiều thời gian để học được sự khác biệt giữa người có tài và thiên tài, đặc biệt là những người đàn ông và phụ nữ trẻ nhiều tham vọng.
It takes people a long time to learn the difference between talent and genius, especially ambitious young men and women.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên