XtGem Forum catalog

Bài 4. Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 4. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á


(Cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX)22


 


1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á


* Nguyên nhân


Các nước tư bản cần thị trường, thuộc địa nên đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.


-       Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng.


-       Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nền văn hóa lâu đời.


-       Chế độ phong kiến khủng hoảng. Kinh tế kém phát triển., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngày mai là ngày người lười biếng làm việc và kẻ ngu ngốc thay đổi.
Tomorrow is the day when idlers work, and fools reform.
Edward Young
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên