XtGem Forum catalog

Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 12. NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI


(1918-1939)


1. Nước Đức và cao trào cách mạng 1918 - 1923


* Hoàn cảnh lịch sử


-       Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đức là nước bại trận,bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng


-       Mâu thuẫn xã hội gay gắt.


-       Cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng 11/1918 đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thiết lập chế độ cộng hòa tư sản (Cộng hòa Vaima).Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939), , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một quốc gia ưa chuộng sự hổ thẹn hơn là nguy hiểm đã chuẩn bị để đón kẻ thống trị, và đáng như thế.
A nation which can prefer disgrace to danger is prepared for a master, and deserves one.
Alexander Hamilton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên