Old school Easter eggs.

Reading Unit 9 Lớp 12 Trang 96

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 9 Deserts Reading Trang 96 SGK. Một phiên dịch người Việt đang dùng bữa tối với một doanh nhân người Mỹ trong một nhà hàng. Đó là bừa tối ngon lành và cà hai đều ăn nhiệt tình.

 UNIT 9: DESERTS

READING (ĐỌC)  

 

Before you read

Theo cặp, em hãy hỏi và đáp các câu hòi sau:

1/ Em biết gì về sa mạc?

2/ Loại động, thực vật nào sống ở sa mạc?

3/ Nêu tên vài quốc gia có sa mạc.

 

While you read, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mỗi người chơi phải chấp nhận những quân bài mà cuộc đời chia cho mình: nhưng một khi chúng đã vào tay, anh ta hay cô ta phải quyết định chơi bài như thế nào để thắng.
Each player must accept the cards life deals him or her: but once they are in hand, he or she alone must decide how to play the cards in order to win the game.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên