Reading Unit 9 Lớp 12 Trang 96

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 9 Deserts Reading Trang 96 SGK. Một phiên dịch người Việt đang dùng bữa tối với một doanh nhân người Mỹ trong một nhà hàng. Đó là bừa tối ngon lành và cà hai đều ăn nhiệt tình.

 UNIT 9: DESERTS

READING (ĐỌC)  

 

Before you read

Theo cặp, em hãy hỏi và đáp các câu hòi sau:

1/ Em biết gì về sa mạc?

2/ Loại động, thực vật nào sống ở sa mạc?

3/ Nêu tên vài quốc gia có sa mạc.

 

While you read, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu đầu giống như loại vắc xin cứu người ta khỏi nhận được sự than phiền lần thứ hai.
First love is a kind of vaccination which saves a man from catching the complaint the second time.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt