XtGem Forum catalog

Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 15. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ (1918 - 1939)


 


Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 - 1939)


Ngày 4-5 -1919 học sinh, sinh viên ở Bắc Kinh biểu tình, mở đầu phong trào Ngũ Tứ


I. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc (1919-1939)


1. Phong trào Ngũ Tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc


a. Phong trào Ngũ Tứ (ngày 4/5/1919)


* Nguyên nhân:quyết định bất công của các nước đế quốc, ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười.


-       Ngày 4-5 -1919 học sinh, sinh viên ở Bắc Kinh biểu tình, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp khác trong xã hội đặc biệt là giai cấp công nhân.


-       Từ Bắc Kinh lan rộng ra 22 tỉnh và 150 thành phố trong cả nước


-       Thắng lợi., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Suối nguồn của cái đẹp là trái tim, và mỗi ý nghĩ rộng lượng lại thắp sáng lên những bức tường trong căn phòng đó.
The fountain of beauty is the heart, and every generous thought illustrates the walls of your chamber.
Francis Quarles
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên