XtGem Forum catalog

Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 15. PHONG TRÀO CÁCH MẠNG Ở TRUNG QUỐC VÀ ẤN ĐỘ (1918 - 1939)


 


Bài 15. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 - 1939)


Ngày 4-5 -1919 học sinh, sinh viên ở Bắc Kinh biểu tình, mở đầu phong trào Ngũ Tứ


I. Phong trào cách mạng ở Trung Quốc (1919-1939)


1. Phong trào Ngũ Tứ và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc


a. Phong trào Ngũ Tứ (ngày 4/5/1919)


* Nguyên nhân:quyết định bất công của các nước đế quốc, ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười.


-       Ngày 4-5 -1919 học sinh, sinh viên ở Bắc Kinh biểu tình, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp khác trong xã hội đặc biệt là giai cấp công nhân.


-       Từ Bắc Kinh lan rộng ra 22 tỉnh và 150 thành phố trong cả nước


-       Thắng lợi., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không bao giờ muốn liên quan tới những người viết nhiều hơn những gì mình đã đọc.
I never desire to converse with a man who has written more than he has read.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên