Bài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh (thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX)

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 5. CHÂU PHI VÀ  KHU VỰC  MỸ LA TINH


(Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)


Bài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh (thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX)


Thực dân chia nhau Châu Phi


I. Châu Phi


-       Châu Phi là lục địa lớn thứ 2 trên thế giới, giàu tài nguyên khoáng sản, có nền văn hóa lâu đời.


-       Châu Phi có nền văn minh cổ đại rực rỡ.


* Các Đế quốc xâm lược phân chia châu Phi


-       Từ giữa thế kỉ XIX thực dân châu Âu bắt đầu xâm lược châu Phi.


-       Vào những năm 70, 80 của thế kỉ XIX, sau khi hoàn thành kênh đào Xuy-ê, các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi.


+         Anh chiếm: Nam Phi, Ai Cập, Đông Xu-đăng, một phần Đông Phi, Kênia, Xômali, Gam-bi-a.


+         Pháp chiếm: Tây Phi, miền xích đạo châu Phi, Ma-đa-ga-xca, một phần Xô-ma-li, An-giê-ri, Tuy-ni-di, Xa-ha-ra.


+         Đức: Camôrun, Tôgô, Tây Nam Phi, Tadania,, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi đã đau khổ quá nhiều ở thế giới này để hy vọng vào một thế giới khác.
I have suffered too much in this world not to hope for another.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog