Duck hunt

Chương I – Tiết 10 : Lực đẩy Acsimet – Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 10.1 đến 10.13
Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 10.1 đến 10.13


10.1. Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào

A. trọng lượng riêng của chất lỏng và của vật


B. trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của chất lỏng bị vật chiếm chỗ.


C. trọng lượng riêng và thể tích của vật


D. trọng lượng của vật và thể tích của sản phẩm lỏng bị vật chiếm chỗ.


Giải


Chọn B. trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của chất lỏng bị vật chiếm chỗ.


10.2. Ba quả cầu bằng thép nhúng trong nước (H10.1). Lực Ác-si-mét tác dụng lên quả cầu nào là lớn nhất ?


A. Quả 3, vì nó ở sâu nhất., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi bắt đầu cho rằng mọi giây phút của cuộc đời đều không cần đến sự bình lặng. Con người sinh ra để hành động, và cả sự ồn ào nữa.
I begin to think, that a calm is not desirable in any situation in life. Man was made for action and for bustle too, I believe.
Abigail Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên