Ring ring

Chương I – Tiết 10 : Lực đẩy Acsimet – Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 10.1 đến 10.13
Hướng dẫn giải bài tập SBT Vật lí 8 từ bài 10.1 đến 10.13


10.1. Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào

A. trọng lượng riêng của chất lỏng và của vật


B. trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của chất lỏng bị vật chiếm chỗ.


C. trọng lượng riêng và thể tích của vật


D. trọng lượng của vật và thể tích của sản phẩm lỏng bị vật chiếm chỗ.


Giải


Chọn B. trọng lượng riêng của chất lỏng và thể tích của chất lỏng bị vật chiếm chỗ.


10.2. Ba quả cầu bằng thép nhúng trong nước (H10.1). Lực Ác-si-mét tác dụng lên quả cầu nào là lớn nhất ?


A. Quả 3, vì nó ở sâu nhất., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạch đầu giai lão thực ra chẳng liên quan gì đến tình yêu, chỉ đơn giản là nhẫn nại… Thế nhưng, nhẫn nại cũng chính là một loại tình yêu. Vì thế, người thực sự yêu bạn, thực chất chính là người luôn tỏ ra nhẫn nại với bạn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên