XtGem Forum catalog

Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 21. PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA  NHÂN DÂN VIỆT NAM


TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX


 

Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIXLược đồ cuộc phản công ở kinh thành Huế và phong trào Cần Vương 1885-1895.


I. PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ


1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế và sự bùng phát phong trào Cần vương


a. Nguyên nhân:


-       Sau hai Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt, Pháp đã hoàn thành về cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam, thiết lập chế độ bảo hộ ở Bắc Kì và Trung Kì., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu ....Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên