Phong cách ngôn ngữ chính luận

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật đáng buồn cho ai cúi đầu khi chưa đến lúc; thật đáng buồn cho ai từ chối khi đến lúc phải phục tùng.
Woe to him that claims obedience when it is not due; woe to him that refuses it when it is.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog