Old school Easter eggs.

Thao tác lập luận bình luận

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Thao tác lập luận bình luận lớp 11

BÀI GIẢNG - THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN


 


I. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bình luận


1. Khái niệm


Bình luận là bàn bạc đánh giá về sự đúng sai, thật giả, lợi hại của các hiện tượng đời sống như ý kiến, chủ kiến, việc làm.


2. Mục đích của bình luận


Là đánh giá ( xác định phải trái, đúng sai, hay dở) và bàn bạc (trao đổi ý kiến)


3. Yêu cầu của bình luận


-       Trình bày rõ ràng, trung thực vấn đề được bình luận.


-       Lập luận để khẳng định nhận xét, đánh giá của mình là đúng đắn., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi người ta yêu, sự nghèo khó trở nên mờ nhạt đến đáng ngạc nhiên.
It is astonishing how little one feels poverty when one loves.
Edward Bulwer
Lytton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên