Duck hunt

Bài thơ số 28 - Tago

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Bài thơ số 28 - Tago lớp 11

ĐỌC THÊM - BÀI THƠ SỐ 28 - R. TAGO

I. Tìm hiểu chung


1.Tác giả


-         RTa-go (1861 – 1941) là nhà văn nhà văn hóa lớn của Ấn Độ - có những cống hiến quan trọng cho văn hóa Ấn Độ, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân loại vì độc lập, hòa bình và hữu nghị.


-       Sự nghiệp: khổng lồ, nhiều lĩnh vực xuất sắc: thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, tiểu luận, triết học, nhạc, họa.


-       Tập thơ Dâng được giải Nôben 1913.


2. Tác phẩm


Xuất xứ bài thơ: In trong tập Người làm vườn - là bài thơ tình nổi tiếng.


II. Đọc- hiểu văn bản, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cho một người con cá và bạn làm anh ta no cả ngày; dạy một người sử dụng Internet và anh ta sẽ không làm phiền bạn trong hàng tuần lễ.
Give a person a fish and you feed them for a day; teach a person to use the Internet and they won't bother you for weeks.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên