Polly po-cket

Thực hành so sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du và miền núi bắc bộ với tây nguyên

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 30 thực hành so sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du và miền núi bắc bộ với tây nguyên trang 112 SGK. Xuất khẩu: nhiều nước trên thế giới; chè là thức uống được ưa chuông của nhiều nước EU, LB Nga, Tây Á, Nhật, Hàn Quốc,...

ĐỊA LÍ 9 BÀI 30: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH SO SÁNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP

LÂU NĂM Ở TRUNG DUVÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ VỚI TÂY NGUYÊN

 

I. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

Giải bài tập 1 trang 112 SGk địa lí 9: Phân tích số liệu trong bảng thông kê 30.1

a) Vẽ phản bố một số cây công nghiệp lâu năm

- Những cây công nghiệp lâu năm trồng được ở cả hai vùng: chè, cà phê.

- Những cây công nghiệp lâu năm chỉ trồng ở Tây Nguyên mà không trồng được ở Trung du và miền núi Bắc Bộ: cao su, điều, hồ tiêu.

b) So sánh sự chênh lệch về diện tích, sản lượng các cây chè, cà phê ở hai vùng

- Cây chè: chiếm ưu thế về diện tích và sản lượng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ (diện tích: 67,6 nghìn ha, chiếm 68,8% diện tích chè cả nước; sản lượng: 211,3 nghìn tấn, chiếm 62,1% sản lượng chè cả nước). Trong khi đó, cây chè ở Tây Nguyên chỉ chiếm 24,6% diện tích và 27,1% sản lượng của cả nước., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nói về hòa bình là không đủ. Bạn phải tin vào nó. Và tin vào hòa bình là không đủ. Bạn phải hành động vì nó.
It isn't enough to talk about peace. One must believe in it. And it isn't enough to believe in it. One must work at it.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên