XtGem Forum catalog

Thực hành so sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du và miền núi bắc bộ với tây nguyên

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 9 bài 30 thực hành so sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở trung du và miền núi bắc bộ với tây nguyên trang 112 SGK. Xuất khẩu: nhiều nước trên thế giới; chè là thức uống được ưa chuông của nhiều nước EU, LB Nga, Tây Á, Nhật, Hàn Quốc,...

ĐỊA LÍ 9 BÀI 30: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH SO SÁNH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP

LÂU NĂM Ở TRUNG DUVÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ VỚI TÂY NGUYÊN

 

I. GỢI Ý NỘI DUNG THỰC HÀNH

Giải bài tập 1 trang 112 SGk địa lí 9: Phân tích số liệu trong bảng thông kê 30.1

a) Vẽ phản bố một số cây công nghiệp lâu năm

- Những cây công nghiệp lâu năm trồng được ở cả hai vùng: chè, cà phê.

- Những cây công nghiệp lâu năm chỉ trồng ở Tây Nguyên mà không trồng được ở Trung du và miền núi Bắc Bộ: cao su, điều, hồ tiêu.

b) So sánh sự chênh lệch về diện tích, sản lượng các cây chè, cà phê ở hai vùng

- Cây chè: chiếm ưu thế về diện tích và sản lượng ở Trung du và miền núi Bắc Bộ (diện tích: 67,6 nghìn ha, chiếm 68,8% diện tích chè cả nước; sản lượng: 211,3 nghìn tấn, chiếm 62,1% sản lượng chè cả nước). Trong khi đó, cây chè ở Tây Nguyên chỉ chiếm 24,6% diện tích và 27,1% sản lượng của cả nước., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi yêu đàn ông là người vất vả nhất, nhưng khi lấy nhau rồi phụ nữ là người thiệt thòi nhất.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên