XtGem Forum catalog

Speaking Unit 1 Lớp 12 Trang 15

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 1 Home Life Speaking trang 15 SGK. Đọc các câu sau đây và chọn câu nào có thê áp dụng cho gia đình em.

UNIT 1: HOME LIFE

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Đọc các câu sau đây và chọn câu nào có thê áp dụng cho gia đình em.

1. Trong gia đình tôi chi có bố tôi làm việc.

2. Mọi người trong nhà đều góp phần làm việc nhà.

3. Tôi chịu trách nhiệm rửa chén bát.

4. Chúng tôi cùng có sở thích xem bóng đá.

5. Tôi thường chia sẻ bí mật cùa minh với bố.

6. Tôi luôn trao đổi với bổ mẹ trước khi quyết định việc gì quan trọng., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phần lớn lạc thú và nhiều những thứ được gọi là tiện nghi của cuộc sống không chỉ không thể thiếu mà còn là trở ngại tích cực cho bước tiến của nhân loại.
Most of the luxuries and many of the so
called comforts of life are not only not indispensable, but positive hindrances to the elevation of mankind.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên