Snack's 1967

Speaking Unit 1 Lớp 12 Trang 15

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 1 Home Life Speaking trang 15 SGK. Đọc các câu sau đây và chọn câu nào có thê áp dụng cho gia đình em.

UNIT 1: HOME LIFE

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Đọc các câu sau đây và chọn câu nào có thê áp dụng cho gia đình em.

1. Trong gia đình tôi chi có bố tôi làm việc.

2. Mọi người trong nhà đều góp phần làm việc nhà.

3. Tôi chịu trách nhiệm rửa chén bát.

4. Chúng tôi cùng có sở thích xem bóng đá.

5. Tôi thường chia sẻ bí mật cùa minh với bố.

6. Tôi luôn trao đổi với bổ mẹ trước khi quyết định việc gì quan trọng., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những cuộc cãi vã của đôi nhân tình là một cuộc đổi mới của yêu đương.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên