Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Speaking Unit 1 Lớp 12 Trang 15

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 1 Home Life Speaking trang 15 SGK. Đọc các câu sau đây và chọn câu nào có thê áp dụng cho gia đình em.

UNIT 1: HOME LIFE

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1. Đọc các câu sau đây và chọn câu nào có thê áp dụng cho gia đình em.

1. Trong gia đình tôi chi có bố tôi làm việc.

2. Mọi người trong nhà đều góp phần làm việc nhà.

3. Tôi chịu trách nhiệm rửa chén bát.

4. Chúng tôi cùng có sở thích xem bóng đá.

5. Tôi thường chia sẻ bí mật cùa minh với bố.

6. Tôi luôn trao đổi với bổ mẹ trước khi quyết định việc gì quan trọng., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhớ rằng tôi sẽ chết, đó là công cụ quan trọng nhất tôi từng có để giúp mình thực hiện những lựa chọn lớn trong cuộc đời. Bởi vì hầu hết tất cả mọi thứ
tất cả những hy vọng phù phiếm, lòng kiêu hãnh, nỗi sợ mất mặt hay thất bại
tất cả những thứ này sẽ mờ nhạt đi khi ta đối diện với cái chết, chỉ để lại điều gì thật sự quan trọng. Nhớ rằng bạn sẽ chết, đó là cách tốt nhất tôi biết để tránh cái bẫy suy nghĩ rằng bạn vẫn còn thứ để mất. Bạn thực chất chẳng có gì. Không có lí do để không đi theo trái tim.
Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure — these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.
Steve Jobs
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên