Tóm tắt văn bản nghị luận

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tại sao yêu lại tốt hơn được yêu? Nó chắc chắn hơn.
Why is it better to love than to be loved? It is surer.
Sacha Guitry
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane