Polaroid

Tóm tắt văn bản nghị luận

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có lẽ điều duy nhất tệ hơn việc luôn phải ban ân là luôn phải nhận ơn huệ.
Maybe the only thing worse than having to give gratitude constantly is having to accept it.
William Faulkner
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên