XtGem Forum catalog

Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh lớp 11

ĐỌC THÊM - TIẾNG MẸ ĐẺ - NGUỒN GIẢI PHÓNG CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC
NGUYỄN AN NINH
I. Tìm hiểu chung


1.Tác giả: Nguyễn An Ninh (1899 -1943).


-       Là nhà báo, nhà văn, nhà yêu nước đầu thế kỉ XX.


-       Từ một trí thức Tây học, ông đến với chủ nghĩa Mác và những người cộng sản.


-       1908 bị bắt đày đi Côn Đảo.


-       Sự nghiệp và tên tuổi của ông gắn liền với những buổi diễn thuyết.


-       Phê phán đạo Khổng – đề cao tinh thần học hỏi văn hoá châu Âu. 


-       Văn phong khúc chiết, trong sáng, có độ sâu về tư duy văn hoá, tràn đầy nhiệt huyết yêu nước gần gũi với đời sống và con người lao động., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những ước mơ không chết chừng nào bạn còn nuôi dưỡng nó bằng niềm đam mê.
Nick Vujicic
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên