Ring ring

Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh lớp 11

ĐỌC THÊM - TIẾNG MẸ ĐẺ - NGUỒN GIẢI PHÓNG CÁC DÂN TỘC BỊ ÁP BỨC
NGUYỄN AN NINH
I. Tìm hiểu chung


1.Tác giả: Nguyễn An Ninh (1899 -1943).


-       Là nhà báo, nhà văn, nhà yêu nước đầu thế kỉ XX.


-       Từ một trí thức Tây học, ông đến với chủ nghĩa Mác và những người cộng sản.


-       1908 bị bắt đày đi Côn Đảo.


-       Sự nghiệp và tên tuổi của ông gắn liền với những buổi diễn thuyết.


-       Phê phán đạo Khổng – đề cao tinh thần học hỏi văn hoá châu Âu. 


-       Văn phong khúc chiết, trong sáng, có độ sâu về tư duy văn hoá, tràn đầy nhiệt huyết yêu nước gần gũi với đời sống và con người lao động., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mỗi người đều có quyền năng đem lại hạnh phúc cho người khác Có người làm điều đó chỉ đơn giản bằng cách bước vào phòng
người khác bằng cách rời khỏi phòng. Có người để lại sau lưng những bước chân ủ dột; người khác, dấu vết của niềm vui. Có người để lại sau lưng vệt hận thù và cay đắng; người khác, dấu vết của tình yêu và sự hài hòa. Có người để lại sau lưng những hoài nghi và bi quan; người khác, dấu vết của niềm tin và sự lạc quan. Có người để lại sau lưng những chỉ trích và bỏ cuộc; người khác, dấu vết của lòng biết ơn và hy vọng. Còn bạn, bạn để lại gì sau lưng mình?
Every person has the power to make others happy. Some do it simply by entering a room
others by leaving the room. Some individuals leave trails of gloom; others, trails of joy. Some leave trails of hate and bitterness; others, trails of love and harmony. Some leave trails of cynicism and pessimism; others trails of faith and optimism. Some leave trails of criticism and resignation; others trails of gratitude and hope. What kind of trails do you leave?
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên