XtGem Forum catalog

Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh, Hoài Chân

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi yêu phụ nữ thích hứa hẹn thật nhiều, còn đàn ông thích chiếm đoạt thật nhiều.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên