Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh, Hoài Chân

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong cuộc chiến vì tự do, chân lý là vũ khí duy nhất mà chúng ta sở hữu.
In our struggle for freedom, truth is the only weapon we possess.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên