XtGem Forum catalog

Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh, Hoài Chân

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thất bại là kẻ vấp ngã, nhưng không thể hưởng lợi từ kinh nghiệm đó.
A failure is a man who has blundered, but is not able to cash in the experience.
Elbert Hubbard
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên