pacman, rainbows, and roller s

Người trong bao - Sêkhốp

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Người trong bao - Sêkhốp lớp 11

BÀI GIẢNG - NGƯỜI TRONG BAO - SÊKHỐP
I.Tìm hiểu chung


1. Tác giả


-       Tên An-tôn Páp-lô-vích Sêkhốp (1860-1904) sinh ra và lớn lên ở trong một gia đình buôn bán nhỏ ở thị trấn Tan-ga-rốc, bên bờ biển A-dốp, nước Ng


-       Ông vừa là nhà văn vừa tham gia nhiều hoạt động xã hội, văn hóa, giáo dục


-       Là nhà văn Nga kiệt xuất, được giải thưởng Puskin của viện hàn lâm Nga, là viện sĩ danh dự của viện hàn lâm khoa học Nga.


2. Sự nghiệp sáng tác: SGK


-       Nội dung: Tác phẩm của ông lên án xã hội bất công thói cường bạo và c/s ăn hại của giai cấp cầm quyền đương thời,phê phán sự bất lực của giới trí thức và sự sa đọa về tinh thần của một bộ phận không nhỏ trong họ đồng thời biểu hiện sự đồng cảm sâu sắc sự trân trọng đối với những lao động nghèo,tình yêu thắm thiết và niềm tin mạnh mẽ vào tương lai của nước Nga.


-       Nghệ thuật: Thâm trầm, kín đáo, sâu sắc. Thái độ thể hiện khi thì gửi gắm vào nhân vật, khi thì tỏ ra lạnh lùng, khách quan.


3.Tác phẩm, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình dục giống như rửa mặt
chỉ là thứ bạn làm vì bạn phải làm. Tình dục không có tình yêu hoàn toàn ngớ ngẩn. Tình dục đi theo tình yêu, không bao giờ vượt qua được cả.
Sex is like washing your face
just something you do because you have to. Sex without love is absolutely ridiculous. Sex follows love, it never precedes it.
Sophia Loren
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên