The Soda Pop

Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

LỊCH SỬ LỚP 11


Bài 10. LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 - 1941)


 


Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)


Quốc huy của Liên Xô


I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925)


1. Chính sách kinh tế mới


* Hoàn cảnh lịch sử


-       Sau 7 năm chiến tranh liên miên, nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.


-       Tình hình chính trị không ổn định. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá gây bạo loạn ở nhiều nơi., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.
Count your age by friends, not years Count your life by smiles, not tears.
John Lennon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên