XtGem Forum catalog

Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

LỊCH SỬ LỚP 11


Bài 10. LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 - 1941)


 


Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)


Quốc huy của Liên Xô


I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925)


1. Chính sách kinh tế mới


* Hoàn cảnh lịch sử


-       Sau 7 năm chiến tranh liên miên, nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.


-       Tình hình chính trị không ổn định. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá gây bạo loạn ở nhiều nơi., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai.
The darkest day, if you live till tomorrow, will have past away.
William Cowper
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên