pacman, rainbows, and roller s

Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

LỊCH SỬ LỚP 11


Bài 10. LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 - 1941)


 


Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)


Quốc huy của Liên Xô


I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925)


1. Chính sách kinh tế mới


* Hoàn cảnh lịch sử


-       Sau 7 năm chiến tranh liên miên, nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng.


-       Tình hình chính trị không ổn định. Các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá gây bạo loạn ở nhiều nơi., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới sẽ bị hủy diệt không phải bởi những người làm điều ác, mà bởi những người đứng nhìn mà không làm gì cả.
The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên