Disneyland 1972 Love the old s

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Ăng ghen

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Ăng ghen lớp 11

BÀI GIẢNG - BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC  ĂNG GHEN
I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


* Ăng-ghen (1820-1895)


-       Sinh tại Bác-men (Đức). Là nhà triết học, lí luận chính trị xuất sắc.


-       Là nhà hoạt động cách mạng của phong trào Quốc tế cộng sản, người bạn chiến đấu thân thiết của Các-mác.


-       Ăng-ghen đã cùng Các-mác soạn thảo: “Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản” (1848)


* Các-mác (1818-1883)


-       Là nhà triết học và lí luận chính trị vĩ đại, người Đức.


-       Là lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người luôn luôn trở thành mồi cho sự thật của mình. Một khi đã thừa nhận chúng, anh ta không thể thoát khỏi chúng.
Man is always prey to his truths. Once he has admitted them, he cannot free himself from them.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên