Teya Salat

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Ăng ghen

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Ăng ghen lớp 11

BÀI GIẢNG - BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC  ĂNG GHEN
I. Tìm hiểu chung


1. Tác giả


* Ăng-ghen (1820-1895)


-       Sinh tại Bác-men (Đức). Là nhà triết học, lí luận chính trị xuất sắc.


-       Là nhà hoạt động cách mạng của phong trào Quốc tế cộng sản, người bạn chiến đấu thân thiết của Các-mác.


-       Ăng-ghen đã cùng Các-mác soạn thảo: “Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản” (1848)


* Các-mác (1818-1883)


-       Là nhà triết học và lí luận chính trị vĩ đại, người Đức.


-       Là lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không thầy đố mày làm nên.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên