Ring ring

Cha con nghĩa nặng - Hồ Biểu Chánh

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Cha con nghĩa nặng - Hồ Biểu Chánh lớp 11

ĐỌC THÊM - CHA CON NGHĨA NẶNG - HỒ BIỂU CHÁNH

I. Tìm hiểu chung


Tìm hiểu vài nét về tác giả.


II. Đọc hiểu văn bản:


1. Đọc


2. Nội dung


a. Tâm trạng người cha


Người cha rất vui khi được biết con mình đã được cưu mang, sắp thành gia thất. Trần Sửu nghĩ bây giờ chết cũng yên tâm, không còn băn khoăn gì nữa.


b. Tâm trạng người con, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy biết chắc rằng tội lỗi của ngươi sẽ tìm ra ngươi.
Be sure thy sin will find thee out.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên