XtGem Forum catalog

Lớp 9

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 9

Soạn bài: Xưng hô trong hội thoại – Ngữ văn 9

Soạn bài : Xưng hô trong hội thoại I : Nội dung cơ bản cần nắm vững Xưng hô trong hội thoại là vấn đề rất quan trọng đối với người

Bài 42: Thấu kính hội tụ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính đó

Chương I: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – Hướng dẫn giải bài tập 24,25,26,27 SGK lớp 9 trang 16

Hướng dẫn giải bài tập Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương – SGK toán 9 cơ bản (bài 24.25.26.27 trang 16) -> Chương I: Liên hệ giữa phép nhân v

Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5)

  Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Một kim nam châm (gọi là nam châm thử) được đặt tự do trên trục thẳng đứng, đ

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 112 SGK Hóa lớp 9 cơ bản

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 112 SGK Hóa lớp 9

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 108 SGK Hóa lớp 9 cơ bản

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 10

Phân tích bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh

Dưới đây là bài viết phân tích bài thơ Sang thu của tác giả Hữu Thỉnh.  Mùa thu – mùa của chút rung động nhẹ nhàng, của chút tích l

Chương IV: Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) – Hướng dẫn giải bài tập 4,5,6,7 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 36,37,38

Hướng dẫn giải bài tập Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) – SGK toán 9 cơ bản (bài 4,5,6,7 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 36,37,38) Bài 4. (Hướng dẫn giải

Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Hãy mô tả hiện tượng xảy ra trong mỗi thí nghiệm ở hình 35.1 và cho biết hiện

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 129 SGK Hóa lớp 9 cơ bản

CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 129 SGK Hóa lớp 9 cơ bản T

Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Đặt các vật dưới ánh sáng trắng. + Nếu thấy vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu

Bài 62: Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)

  Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK) Hãy chỉ ra năng lượng của gió đã được biến đổi lần lượt qua các bộ phận của m

Phân tích nhan đề “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê

Dưới đây là bài viết giúp học sinh phân tích nhan đề Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê. Lê Minh Khuê lấy cảm hứng từ những ngư
Ngẫu Nhiên