Bài 7: Bài tập chương I
Chương I: Các thí nghiệm của Menden – Ôn tập chương I – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 22 23


Câu 1 : 

Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài.


p : Lông ngắn thuần chủng X Lông dài, kết quả ở F1 như thế nào trong các trường


hợp sau đây ?


a)  Toàn lông ngắn


b)   Toàn lông dài


c)   1 lông ngắn : 1 lông dài


d)   3 lông ngắn : 1 lông dài


Đáp án a, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con ơi ghi nhớ lời này Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.
Tục ngữ Việt Nam
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog