Hướng dẫn kiểm tra thi giữa kì 2 lớp 6,7,8,9 năm học 2015-2016 Bình Giang

HocTap321 chia sẻ Hướng dẫn kiểm tra thi giữa kì 2 lớp 6,7,8,9 năm học 2015-2016 Bình Giang

Hướng dẫn kiểm tra thi giữa kì 2 lớp 6,7,8,9 năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT huyện Bình Giang. Áp dụng cho tất cả các trường THCS trong huyện.

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA GIỮA KÌ II

NĂM HỌC 2015 – 2016

1. Thời gian kiểm tra 01 ngày, ngày 29/3/2016 (Thứ Ba)

– 7h 30: Tính giờ kiểm tra môn Ngữ văn (90 phút);

– 9h 00: Giám thị thu bài Ngữ văn;

– 9h 30: Tính giờ kiểm tra môn Tiếng Anh (50 phút tính cả 01 bài nghe);

– 10h 20: Giám thị thu bài Tiếng Anh;

– 13h 30: Tính giờ kiểm tra 45 phút môn Hình học lớp 6, 7, 8, 9;

– 14h 15: Giám thị thông báo hết giờ làm bài Hình học, học sinh dừng bút;, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhiều người không biết nhiều hơn những gì nằm ngoài tầm trải nghiệm nhỏ bé của mình. Họ nhìn vào trong mình
và chẳng tìm thấy gì cả! Vì thế họ kết luận rằng cũng chẳng có gì ở bên ngoài họ.
Many people know so little about what is beyond their short range of experience. They look within themselves
and find nothing! Therefore they conclude that there is nothing outside themselves either.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket