Hướng dẫn kiểm tra thi giữa kì 2 lớp 6,7,8,9 năm học 2015-2016 Bình Giang

HocTap321 chia sẻ Hướng dẫn kiểm tra thi giữa kì 2 lớp 6,7,8,9 năm học 2015-2016 Bình Giang

Hướng dẫn kiểm tra thi giữa kì 2 lớp 6,7,8,9 năm học 2015-2016 của Phòng GD&ĐT huyện Bình Giang. Áp dụng cho tất cả các trường THCS trong huyện.

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA GIỮA KÌ II

NĂM HỌC 2015 – 2016

1. Thời gian kiểm tra 01 ngày, ngày 29/3/2016 (Thứ Ba)

– 7h 30: Tính giờ kiểm tra môn Ngữ văn (90 phút);

– 9h 00: Giám thị thu bài Ngữ văn;

– 9h 30: Tính giờ kiểm tra môn Tiếng Anh (50 phút tính cả 01 bài nghe);

– 10h 20: Giám thị thu bài Tiếng Anh;

– 13h 30: Tính giờ kiểm tra 45 phút môn Hình học lớp 6, 7, 8, 9;

– 14h 15: Giám thị thông báo hết giờ làm bài Hình học, học sinh dừng bút;, , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy thổi bùng lên ngọn lửa vui tươi đang lịm tắt với đôi cánh của tình bằng hữu, và hãy chuyển cho nhau chén rượu lạc quan.
Fan the sinking flame of hilarity with the wing of friendship; and pass the rosy wine.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring