Old school Swatch Watches

Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Hãy mô tả hiện tượng xảy ra trong mỗi thí nghiệm ở hình 35.1 và cho biết hiện tượng nào chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ.


Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều (Giải bài tập 1, 2, 3, 4)


Hướng dẫn giải


Bóng đèn nóng sáng : Tác dụng nhiệt.


Bút thử điện sáng : Tác dụng quang.


Đinh sắt bị hút vào đầu ống dây : Tác dụng từ


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Làm thí nghiệm như hình 35.2. Hiện tượng gì xảy ra khi ta đổi chiều dòng điện ?


Làm lại thí nghiệm nhưng thay đổi nguồn một chiều thành nguồn xoay chiều 6V (Hình 35.3). Hiện tượng xảy ra với thanh nam châm có gì khác so với trường hợp dùng nguồn một chiều ?, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn là bầu rượu của cuộc đời: nhưng tình bạn mới... không mạnh cũng không trong.
Friendship's the wine of life: but friendship new... is neither strong nor pure.
Edward Young
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên