XtGem Forum catalog

A visit from a Pen Pal: Read

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 1 a visit from a pen pal read and write lớp 9 trang 6 đơn giản và dễ hiểu. Fill in the table with the right information about Malaysia (Điền vào bảng bằng những thông tin đúng về Malaysia)

UNIT1: A VISIT FROM A PEN PAL)">A VISIT FROM A PEN PAL

READING (ĐỌC)

Malaysia là một trong các quốc gia thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Nó được chia ra làm 2 khu vực là Tây Malaysia và Đông Malaysia. Hai khu vực này bao gồm một diện tích là 329.758 cây số vuông và bị chia cắt bởi 640 cây số đường biển. Malaysia có khí hậu nhiệt đđi. Đơn vị tiền tệ của Malaysia là đồng ring-git, gồm 100 xen.

Thủ đô của Malaysia là Kuala Lumpur, nó cũng là thành phố rộng nhất của đất nước. Dân số vào năm 2001 là trên 22 triệu dân. Tôn giáo chính là đạo hồi - ngoài ra còn có những tôn giáo khác như đạo Phật và đạo Hin-đu.

Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Bahasa Malaysia (được biết tđi 1 cách đơn giản là tiếng Malay). Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Ta-min cũng được sử dụng rộng rãi. Ngôn ngữ dùng để giảng dạy trong trường tiểu học là tiếng Bahasa Malaysia, tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Ta-min. Còn trong tất cả trường trung học thì tiếng Bahasa Malaysia được sử dụng mặc dù một số sinh viên có thể tiếp tục học tiếng Trung Quốc và Ta-min. Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhì bắt buộc.

a) Fill in the table with the right information about Malaysia (Điền vào bảng bằng những thông tin đúng về Malaysia)

MALAYSIA

1. Area: 329.758

2. Population : over 22 million

3. Climate : tropical climate, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta cần phải đi ngang với thời gian chứ không phải để thời gian đi ngang qua.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên