XtGem Forum catalog

Chương IV: Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) – Hướng dẫn giải bài tập 4,5,6,7 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 36,37,38

Hướng dẫn giải bài tập Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) – SGK toán 9 cơ bản (bài 4,5,6,7 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 36,37,38)


Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 36 SGK Đại số 9 tập 2)


Học sinh tự giải

Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 37 SGK Đại số 9 tập 2)


Cho ba hàm số:


Chương IV: Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) – Hướng dẫn giải bài tập 4,5,6,7 SGK toán lớp 9 tập 2 trang 36,37,38


a) Vẽ đồ thị của ba hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ.


Học sinh tự giải


b) Tìm ba điểm A, B, C có cùng hoành độ x = -1,5 theo thứ tự nằm trên ba đồ thị. Xác định tung độ tương ứng của chúng.


c) Tìm ba điểm A’, B’, C’ có cùng hoành độ x = 1,5 theo thứ tự nằm trên ba đồ thị. Kiểm tra tính đối xứng của A và A’, B và B’, C và C’.


d) Với mỗi hàm số trên, hãy tìm giá trị của x để hàm số đó có giá trị nhỏ nhất., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nỗi đau li biệt chẳng có nghĩa lý gì so với niềm vui tái ngộ.
The pain of parting is nothing to the joy of meeting again.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên