Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5)
 


Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Một kim nam châm (gọi là nam châm thử) được đặt tự do trên trục thẳng đứng, đang chỉ hướng Nam- Bắc. Đưa nó đến vị trí khác nhau xung quanh dây dẫn có dòng điện hoặc xung quanh nam châm. Có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm ?


Hướng dẫn giải


Khi ấy kim nam châm lệch khỏi hướng Nam – Bắc.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Một kim nam châm (gọi là nam châm thử) được đặt tự do trên trục thẳng đứng, đang chỉ hướng Nam- Bắc. Đưa nó đến vị trí khác nhau xung quanh dây dẫn có dòng điện hoặc xung quanh nam châm. Ở mỗi vị trí, sau khi nam châm đã đứng yên, xoay cho nó lệch khỏi hướng vừa xác định, buông tay. Nhận xét hướng của kim nam châm sau khi đã trở lại vị trí cân bằng?


Hướng dẫn giảiKim nam châm vẫn luôn chỉ một hướng xác định.Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK), , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phải luôn luôn học tập, chừng nào còn một điều gì đó chưa biết.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have