Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 86 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 86 SGK Sinh học lớp 12
Chương  4. Tạo giống mới bằng công nghệ gen – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  86  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Hãy chọn phương án trả lời đúng.


Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là vì …


A. Nếu không có thể truyền thì gen cần chuyển sẽ không chui vào được tế bào nhận.


B. Nếu không có thể truyền thì gen có vào được tế bào nhận cũng không thể nhân lên được và phân li về các tế bàọ con khi tế bào phân chia.


C. Nếu không có thể truyền thì ta khó có thể thu được nhiều sản phẩm của gen trong tế bào nhận.


D. Nếu không có thể truyền thì gen sẽ không thể tạo ra sản phẩm trong tế bào nhận.


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi khi người ta bỏ ra nhiều nhất cho thứ mà người ta có thể có được chẳng mất gì cả.
Sometimes one pays most for the things one gets for nothing.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog