CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 108 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 108 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ


I. KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ


– Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật, cơ thể người và trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, trong các loại đồ dùng…


– Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3 và muối cacbonat, cacbua kim loại như CaC2…)


II. PHÂN LOẠI HỢP CHẤT HỮU CƠ


CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 108 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Bài 1.(Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Đề bài :, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian và hoàn cảnh mang lại sự khôn ngoan.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polaroid