Bài 32: Điều kiện suất hiện dòng điện cảm ứng (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Hãy quan sát xem các đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây như thế nào (tăng hay giảm) trong các trường hợp sau đây (Hình 32.1) :


+ Đưa nam châm lại gần cuộn dây theo phương vuông góc với tiết diện S của cuộn dây.


+ Đặt nam châm đứng yên trong cuộn dây.


+ Đưa nam châm ra xa cuộn dây theo phương vuông góc với thiết diện S của cuộn dây.


+ Để nam châm đứng yên, cho cuộn dây chuyển động lại gần nam châm.


Bài 32: Điều kiện suất hiện dòng điện cảm ứng (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)


Hướng dẫn giải


+ Đưa nam châm lại gần cuộn dây theo phương vuông góc với thiết diện S của cuộn dây : Số đường sức từ tăng.


+ Đặt nam châm đứng yên trong cuộn dây : Số đường sức từ không đổi., , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn quyết định mình là ai và mình tin gì trong từng khoảng khắc mỗi ngày. Bạn có cơ hội thứ hai, trong từng giây phút.
You decide every moment of every day who you are and what you believe in. You get a second chance, every second.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s