CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 129 SGK Hóa lớp 9 cơ bản
CHƯƠNG 4: HIDROCACBON – NHIÊN LIỆU.DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN.

Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3, 4 trang 129 SGK Hóa lớp 9 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Dầu mỏ và khí thiên nhiên

I. DẦU MỎ


1. Tính chất vật lí: Dầu mỏ là chất lòng sánh, màu nâu đen, không tan trong nước và nhẹ hơn nước.


2. Trạng thái tự nhiên và thành phần của dầu mỏ


– Trong tự nhiên, dầu mỏ tập trung thành những vùng lởn, ở sâu trong lòng đất, tạo thành các mỏ dầu.


–  Mỏ dầu thường có ba lớp: Lớp khí ở trên, được gọi là khí mỏ dầu hay khí đồng hành, thành phần chính của khí mỏ dầu là metan; Lớp dầu lỏng là một hỗn hợp phức tạp của nhiều loại hiđrocacbon và những lượng nhỏ các hợp chất khác; Dưới đáy mỏ dầu là một lởp nước mặn.


3. Các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ


Khi chưng cất dầu mỏ,các sản phẩm được tách ra ở những nhiệt độ khác nhau như: Khí đốt, xăng, dầu thắp, dầu điezen, dầu mazut, nhựa đường.


II. KHÍ THIÊN NHIÊN, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giá như anh có thể thấy em khi em còn là cô bé, không có áo giáp để chống lại thế giới này... anh sẽ giữ em dưới đôi cánh của mình... anh sẽ bảo vệ em trước tất cả.
I wish I'd seen you as a little girl, without your armor to fend off the world...I would have kept you underneath my wing...I would protect you from everything.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop