XtGem Forum catalog

Bài 42: Thấu kính hội tụ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính đó là thấu kính hội tụ?


Hướng dẫn giải


Một chùm tia sáng song song qua thấu kính, chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính hôi tụ tại một điểm, thấu kính đó được gọi là thấu kính hội tụ.
Bài 2:
(Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Hãy chỉ ra tia tới, tia ló trong thí nghiệm ở hình 42.2.


Hướng dẫn giải


Học sinh tự giải.


Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)


Tìm hiểu, so sánh độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu kính hội tụ dùng trong thí nghiệm, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phần lớn con người sẽ đáp lại những ơn huệ nhỏ, thừa nhận ơn huệ trung bình và trả ơn huệ lớn
bằng sự vô ơn.
Most people return small favors, acknowledge medium ones and repay greater ones
with ingratitude.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên