XtGem Forum catalog

Bài 42: Thấu kính hội tụ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính có đặc điểm gì mà người ta gọi thấu kính đó là thấu kính hội tụ?


Hướng dẫn giải


Một chùm tia sáng song song qua thấu kính, chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính hôi tụ tại một điểm, thấu kính đó được gọi là thấu kính hội tụ.
Bài 2:
(Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Hãy chỉ ra tia tới, tia ló trong thí nghiệm ở hình 42.2.


Hướng dẫn giải


Học sinh tự giải.


Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)


Tìm hiểu, so sánh độ dày phần rìa so với phần giữa của thấu kính hội tụ dùng trong thí nghiệm, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi vẫn chưa hiểu tại sao ngày có thể vừa dài vừa ngắn: dài để sống hết quãng đời, có thể, nhưng lê thê tới nỗi chúng hòa nhập vào nhau. Chúng không còn tên nữa. Chỉ có 'ngày hôm qua' và 'ngày mai' còn ý nghĩa với tôi.
I hadn't understood how days could be both long and short at the same time: long to live through, maybe, but so drawn out that they ended up flowing into one another. They lost their names. Only 'yesterday' and 'tomorrow' still had any meaning for me.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên