pacman, rainbows, and roller s

Chương 7. Kính lúp – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 208 SGK Vật Lý lớp 11
ĐỀ BÀI


Câu 1: Các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt có tác dụng tạo ảnh ra sao ? Định nghĩa số bội giác

Câu 2: Kính lúp có cấu tạo như thế nào ?


Câu 3: Vẽ đường truyền của chùm tia sáng ứng với mắt ngắm chừng kính lúp ở vô cực.


Viết công thức số bội giác của kính lúp trong trường hợp này.


Câu 4: Yếu tố nào kể sau không ảnh hưởng đến giá trị của số bội giác ?


A. Kích thước của vật.


B. Đặc điểm của vật.


C. Đặc điểm của kính lúp.


D. Không có (các yếu tố A, B, C đều ảnh hưởng)., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vinh quang xây trên nền ích kỷ là hối hận và xấu hổ.
Glory, built on selfish principles, is shame and guilt.
William Cowper
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên