Teya Salat

B. Cities, buildings and people (Phần 1-5 trang 158-161 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn là Tình yêu không có cánh!
Friendship is Love without his wings!
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên