Duck hunt

B. Cities, buildings and people (Phần 1-5 trang 158-161 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành hai người lạ.
It's really amazing when two stranges become the best of friends, but it's really sad when the best of friends become two strangers.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên