Lịch Sử 10 -Bài 5: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN .Phần 2Sử 10 -Bài 5: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN .Phần 2

Lịch Sử 10 -Bài 5: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN .Phần 2

Vạn Lý trường thành .
Lịch Sử 10 -Bài 5: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN .Phần 2Bản đồ Trung Quốc thời nhà Minh3. Trung Quốc Thời Minh ,Thanh :-Đầu thế kỷ XIII , trên thảo nguyên Mông Cổ ,một nhà nước phong kiến chuyên chế quân sự do Thành Cát Tư Hãn làm vua .-Năm 1271 Khu bi Lai (Hốt Tất Liệt ) diệt nhà Tống , lên ngôi Hoàng đế , lập triều Nguyên (1271-1368): thực hiện chính sách áp bức, chia rẽ các dân tộc , nhân dân Trung Quốc đứng lên lật đổ nhà Nguyên.-Năm 1368 Chu Nguyên Chương lên ngôi Hoàng đế ở Nam Kinh lập ra nhà Minh (1368-1644):+Khôi phục và phát triển kinh tế , mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện ( có những công trường thủ công lớn ở Giang Tây –đồ gốm Cảnh Đức ; xưởng dệt ; nhà buôn lớn ; thành thị nhiều như Bắc Kinh, Nam kinh .+Năm 1380 bỏ chức Thừa tướng , Thái úy thay vào đó là các Thượng Thư phụ trách các bộ ( 6 bộ : Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công), hoàn chỉnh bộ máy quan lại.+ Hoàng đế tập trung mọi quyền hành, trực tiếp nắm quân đội .+ Cuối thời Minh mâu thuẫn xã hội gay gắt. Nông dân khởi nghĩa ( Lý Tự Thành làm cho triều Minh sụp đổ .* Giũa lúc đó một bộ tộc ở phương Bắc Trung Quốc là Mãn Thanh kéo vào đánh bại Lý Tự Thành lập ra nhà Thanh (1644-1911).+ Nhà Thanh thi hành chính sách áp bức dân tộc , người Trung Quốc phải theo phong tục của người Mãn .+ Do chính sách áp bức bóc lột của nhà Thanh nông dân lại khởi nghĩa , lợi dung nhà Thanh suy yếu , bọn tư bản phương Tây dòm ngó , xâm lược Trung Quốc .Lịch Sử 10 -Bài 5: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN .Phần 2Bản đồ Trung Quốc thời nhà Thanh4.Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến : đạt nhiều thành tựu rực rỡ :+ Tư tưởng Nho giáo giữ vai trò quan trọng, là công cụ sắc bén phục vụ cho nhà nươc phong kiến tập quyền .+ Phật giáo thịnh hành nhất vào thời Đường , Bắc Tống cho xây nhiều chùa , tạc tượng in kinh …+ Bộ Sử ký của Tư Mã Thiên rất nổi tiếng , thời Đường có cơ quan chép sử là Sử quán ..+ Thơ Đường đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật Lý Bạch, Đỗ Phủ ,Bạch Cư Dị .+ Tiểu thuyết phát triển dưới thời Minh ,Thanh, nhiều tác phẩm nổi tiếng như :o Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung.o Thủy Hử của Thị Nại Am.o Tây Du Ký của Ngô Thừa An.o Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần .+ Toán học: Cửu chương toán thuật (Hán ) tính diện tích và khối lượng khác nhau .+ Thiên văn học: Nông lịch phục vụ cho sản xuất; địa động nghi để đo động đất .+ Y dược đạt nhiều thành tựu quan trọng: thày thuốc Hoa Đà (Hán) dùng phẫu thuật để chữa bệnh ; sách thuốc Bản thảo cương mục của Lý Thời Trân .+ Kỹ thuật : giấy, kỹ thuật in , la bàn , thuốc súng .+ Kiến trúc đặc sắc : Vạn lý trường thành , Tử cấm Thành ,Tượng phật bằng ngọc thạch … còn được lưu giữ đến ngày nay .Lịch Sử 10 -Bài 5: TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN .Phần 2Cố Cung - Tử Cấm Thành Bắc Kinh (Cung điện nhà Minh và nhà Thanh). Ảnh: Internet

Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập
, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình người.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog