Polly po-cket

Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng dòng điện chạy qua (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

So sánh với từ phổ của thanh nam châm và cho biết chúng có gì giống và khác nhau?


Hướng dẫn giải


Từ phổ bên ngoài thanh nam châm và từ phổ bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua rất giống nhau.


Khác nhau: Trong lòng ống dây cũng có các đường sức mạt sắt được sắp xếp gần như song song với nhau


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Nhận xét hình dạng của các đường sức từ?


Hướng dẫn giải


Đường sức từ ở trong và ngoài ống dây có dòng điện chạy qua tạo thành những đường cong khép kín.


Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK), , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người là trò tiêu khiển của hoàn cảnh khi mà hoàn cảnh tưởng chừng như là trò tiêu khiển của con người.
Men are the sport of circumstances when it seems circumstances are the sport of men.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên