pacman, rainbows, and roller s

Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng dòng điện chạy qua (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

So sánh với từ phổ của thanh nam châm và cho biết chúng có gì giống và khác nhau?


Hướng dẫn giải


Từ phổ bên ngoài thanh nam châm và từ phổ bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua rất giống nhau.


Khác nhau: Trong lòng ống dây cũng có các đường sức mạt sắt được sắp xếp gần như song song với nhau


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Nhận xét hình dạng của các đường sức từ?


Hướng dẫn giải


Đường sức từ ở trong và ngoài ống dây có dòng điện chạy qua tạo thành những đường cong khép kín.


Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK), , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta đều hơi lập dị và cuộc đời cũng hơi lập dị, và khi chúng ta tìm được người mà sự lập dị tương thích với ta, ta đến với họ và hòa nhập vào sự lập dị chung và gọi đó là tình yêu.
We are all a little weird and life’s a little weird, and when we find someone whose weirdness is compatible with ours, we join up with them and fall in mutual weirdness and call it love.
Dr Seuss
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên