Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng dòng điện chạy qua (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

So sánh với từ phổ của thanh nam châm và cho biết chúng có gì giống và khác nhau?


Hướng dẫn giải


Từ phổ bên ngoài thanh nam châm và từ phổ bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua rất giống nhau.


Khác nhau: Trong lòng ống dây cũng có các đường sức mạt sắt được sắp xếp gần như song song với nhau


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Nhận xét hình dạng của các đường sức từ?


Hướng dẫn giải


Đường sức từ ở trong và ngoài ống dây có dòng điện chạy qua tạo thành những đường cong khép kín.


Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK), , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một người có thể yêu ai đó cho tới tận cùng thời gian, nhưng nếu người đó không nói lên tình yêu của mình, anh ta sẽ chỉ là kẻ nâng niu giấc mơ mà đánh mất tình yêu chân thực.
A person may be in love with someone untill the end of time, but if that person doesn't tell their feelings of love, it will just be another person living a dream, lost of true love.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog