Ring ring

Grammar Practice (trang 150-153 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn giống như được no bụng với món thịt bò quay; tình yêu giống như được rượu sâm panh làm phấn chấn.
The feeling of friendship is like that of being comfortably filled with roast beef; love, like being enlivened with champagne.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên