Snack's 1967

Grammar Practice (trang 150-153 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn là món quà trân bảo, và mỗi khi tôi nói chuyện với bạn, tôi cảm thấy mình đã trở nên giàu có hơn.
Friendship is a treasured gift, and every time I talk with you I feel as if I’m getting richer and richer.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên