Grammar Practice (trang 150-153 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy dành thời gian cho mọi thứ: quá vội vàng sẽ hỏng việc.
Take time for all things: great haste makes great waste.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t