Snack's 1967

Grammar Practice (trang 150-153 SGK Tiếng Anh 6)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cứng chống lại cứng là điều không bao giờ tốt cả.
Ngạn ngữ Đức
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên