Bài 4: Sóng điện từ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Sóng điện từ là gì ? Nêu những đặc điểm của sóng điện từ.

Câu 2: Nêu những đặc điểm của sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển?


Câu 3: Hãy chọn câu đúng


Nhiều khi ngồi trong nhà không thể dùng được điện thoại di động, vì không có sóng. Nhà đó chắc chắn là;


A. Nhà sàn.


B. Nhà lá.


C. Nhà gạch


D. Nhà bêtông.


Câu 4: Sóng điện từ có tần số 12MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Kẻ khéo làm tướng thì không hung hăng. Kẻ khéo học chiến đấu thì không tức giận. Đã khéo học thì phải kiên nhẫn.
Lão Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket