Teya Salat

Bài 5: Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Hãy nêu bốn nguyên tắc cở bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

Câu 2: Sóng mang là gì? thế nào là biến điệu một sóng điện từ cao tần ?


Câu 3: Vẽ sơ đồ khối của một máy phát thanh đơn giản và giải thích tác dụng của từng bộ phận trong sơ đồ.


Câu 4: Vẽ sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản và giải thích tác dụng của từng bộ phận trong sơ đồ.


Câu 5: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến?


A. Máy thu thanh.


B. Máy thu hình.


C. Chiếc điện thoại di động


D. Cái điều khiển ti vi., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên