The Soda Pop

Bài 5: Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Hãy nêu bốn nguyên tắc cở bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

Câu 2: Sóng mang là gì? thế nào là biến điệu một sóng điện từ cao tần ?


Câu 3: Vẽ sơ đồ khối của một máy phát thanh đơn giản và giải thích tác dụng của từng bộ phận trong sơ đồ.


Câu 4: Vẽ sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản và giải thích tác dụng của từng bộ phận trong sơ đồ.


Câu 5: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến?


A. Máy thu thanh.


B. Máy thu hình.


C. Chiếc điện thoại di động


D. Cái điều khiển ti vi., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trước khi số đông con người tràn đầy tinh thần trách nhiệm đối với lợi ích của người khác, công bằng xã hội sẽ chẳng bao giờ đạt được.
Until the great mass of the people shall be filled with the sense of responsibility for each other's welfare, social justice can never be attained.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên