Polly po-cket

Bài 5: Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Hãy nêu bốn nguyên tắc cở bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

Câu 2: Sóng mang là gì? thế nào là biến điệu một sóng điện từ cao tần ?


Câu 3: Vẽ sơ đồ khối của một máy phát thanh đơn giản và giải thích tác dụng của từng bộ phận trong sơ đồ.


Câu 4: Vẽ sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản và giải thích tác dụng của từng bộ phận trong sơ đồ.


Câu 5: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến?


A. Máy thu thanh.


B. Máy thu hình.


C. Chiếc điện thoại di động


D. Cái điều khiển ti vi., , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta phải thừa nhận rằng khổ đau của một người hoặc một quốc gia cũng là khổ đau chung của nhân loại; hạnh phúc của một người hay một quốc gia cũng là hạnh phúc của nhân loại.
We must recognize that the suffering of one person or one nation is the suffering of humanity. That the happiness of one person or nation is the happiness of humanity.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên