80s toys - Atari. I still have

Bài 4: Mẫu nguyên tử Bo (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một nụ hôn phá tan khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu.
One kiss breaches the distance between friendship and love.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên