Bài 4: Mẫu nguyên tử Bo (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.
It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere.
Agnes Repplier
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches