Ring ring

Bài 4: Mẫu nguyên tử Bo (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.
We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.
Louisa May Alcott
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên