Lịch Sử 6-Bài 2 : CÁCH TÌNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ .I. TẠI SAO PHẢI XÁC ĐỊNH THỜI GIAN ?Cách tính thời gian là nguyên tắc cơ bản quan trọng trong việc tìm hiểu và học lịch sử .II. NGƯỜI XƯA ĐÃ TÍNH THỜI GIAN NHƯ THẾ NÀO ?- Sự di chuyển của Mặt trăng quanh trái đất ( Âm lịch) .- Sự di chuyển của Trái đất quanh mặt trời ( Dương lịch) .III. THẾ GIỚI CẦN CÓ MỘT THỨ LỊCH CHUNG HAY KHÔNG ?- Thế giới cần có lịch chung để tính thời gian- Quy ước : Công lịch lấy năm tương truyền Chúa Giê xu ra đời làm năm đầu tiên của Công Nguyên . Trước năm đó là năm trước Công Nguyên TCN.- Một thế kỷ là 100 năm.- Một thiên niên kỷ là 1000 năm.- Một thập kỷ là 10 năm.- Năm 1999 thuộc thế kỷ XX, thuộc thiên niên kỷ II.- Năm 2005 thuộc thế kỳ XXI, thuộc thiên niên kỷ III.Lịch Sử 6-Bài 2 : CÁCH TÌNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ .


Hình :Mặt trăng quay quanh trái đất .​


Lịch Sử 6-Bài 2 : CÁCH TÌNH THỜI GIAN TRONG LỊCH SỬ .


Hình Trái đất quay quanh Mặt trời​

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác.
Life is an exciting business, and most exciting when it is lived for others.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop