Teya Salat

Bài 1: Tính chất và cấu tạo hạt nhân (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
 


ĐỀ BÀI

Câu 1:Trong các câu sau câu nào đúng? câu nào sai?


1. Kích thước hạt nhân tỉ lệ với số nuclôn A.


2. Các hạt nhân đồng vị có cùng số prôtôn.


3. Các hạt nhân đồng vị có cùng số nuclôn.


4. Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số prôtôn.


5. Một hạt nhân có khối lượng 1u thì sẽ có năng lượng tương ứng 931,5 MeV


Câu 2: Các hạt nhân có cùng số A và khác số Z được gọi là hạt nhân đồng khối, So sánh:


1. khối lượng, , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng bao giờ hỏi người khác có nhớ, có yêu mình không. Nỗi nhớ và tình yêu không thể cảm nhận bằng tai càng không thể dựa vào lời nói của bất cứ ai. Phải tin vào cảm nhận bản thân lúc đó sẽ chẳng cần một câu trả lời nào cả.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên