Polaroid

Bài 4: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Căn cứ vào đâu mà khẳng định được rằng tia hồng ngoại và tia tử ngoại có cùng bản chất với ánh sáng thông thường ?

Câu 2: Dựa vào thí nghiệm ở hình 27.1 có thể kết luận gì về bước sóng của tia hồng ngoại và tia tử ngoại?


Câu 3: Một cái phích tốt, chứa đầy nước sôi, có phải là một nguồn hồng ngoại không? Một cái ấm trà thì sao?


Câu 4: Dây tóc bóng đèn điện thường có nhiệt độ chừng 2 200oC. Tại sao ngồi trong buồng chiếu sáng bằng đèn dây tóc, ta hoàn toàn không bị nguy hiểm vì tác dụng của tia tử ngoại?


Câu 5: Ánh sáng đèn hơi thủy ngân để chiếu sáng các đường phố có tác dụng diệt khuẩn không? Tại sao?


Câu 6: Chọn câu đúng.


Tia hồng ngoại có


A. Bước sóng lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy.


B. Bước sóng nhỏ hơn so với ánh sáng nhìn thấy., , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới tương lai
nó luôn luôn đến đủ sớm.
I never think of the future
it comes soon enough.
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên