Polaroid

Bài 1: Các hạt sơ cấp (Giải bài tập 1, 2, 3)
ĐỀ BÀI


Câu 1: So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hydro và năng lượng liên kết của một proton trong hạt nhân Bài 1: Các hạt sơ cấp (Giải bài tập 1, 2, 3)

Câu 2: Leptôn là gì? Đặc tính chung của các leptôn tham gia những giá trình tương tác nào?


Câu 3: Phân loại các tương tác sau:


a) Lực ma sát;


b) Lực liên kết hóa học;


c) Trọng lực


d) Lực Lo- ren;


e) Lực hạt nhân


f) Lực liên kết trong phân rã β., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có hiểu biết về cuộc đời là một việc; xây dựng được một chỗ đứng tốt đẹp trong cuộc đời, với những dòng chảy năng động của nó tràn qua bạn, lại là một việc khác.
Knowledge about life is one thing; effective occupation of a place in life, with its dynamic currents passing through your being, is another.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên