XtGem Forum catalog

Bài 1: Các hạt sơ cấp (Giải bài tập 1, 2, 3)
ĐỀ BÀI


Câu 1: So sánh năng lượng liên kết của electron trong nguyên tử hydro và năng lượng liên kết của một proton trong hạt nhân Bài 1: Các hạt sơ cấp (Giải bài tập 1, 2, 3)

Câu 2: Leptôn là gì? Đặc tính chung của các leptôn tham gia những giá trình tương tác nào?


Câu 3: Phân loại các tương tác sau:


a) Lực ma sát;


b) Lực liên kết hóa học;


c) Trọng lực


d) Lực Lo- ren;


e) Lực hạt nhân


f) Lực liên kết trong phân rã β., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu là khi bạn rơi lệ và vẫn muốn anh, là khi anh lờ bạn đi và bạn vẫn yêu anh, là khi anh yêu người con gái khác nhưng bạn vẫn cười và bảo em mừng cho anh, khi mà tất cả những gì bạn thực sự muốn làm là khóc.
Love is when you shed a tear and still want him, it's when he ignores you and you still love him, it's when he loves another girl but you still smile and say I'm happy for you, when all you really do is cry.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên