Old school Easter eggs.

Đề KSCL đầu năm môn Toán lớp 7 năm 2015 Phòng GD&ĐT Bình Giang

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được: Thời gian, lời nói, cơ hội.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên