XtGem Forum catalog

Bài 1: Mạch dao động (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Mạch dao động là gì?

Câu 2: Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động?


Câu 3: Viết công thức tính chu kỳ và tần số dao động riêng của mạch dao động?


Câu 4: Dao động điện từ tự do là gì?


Câu 5:  Năng lượng điện từ  là gì?


Câu 6: Sự biến thiên của dòng điện I trong một mạch dao động lệch pha như thế nào so với sự biến thiên của điện tích q của một bản tụ điện?


A. i cùng pha với q


B. i ngược pha với q


Bài 1: Mạch dao động (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Quá khứ là nơi bạn đã học được những bài học. Tương lai là nơi bạn áp dụng bài học đó. Vì thế đừng bỏ cuộc giữa chừng.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên