Bài 1: Mạch dao động (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Mạch dao động là gì?

Câu 2: Nêu định luật biến thiên của điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động?


Câu 3: Viết công thức tính chu kỳ và tần số dao động riêng của mạch dao động?


Câu 4: Dao động điện từ tự do là gì?


Câu 5:  Năng lượng điện từ  là gì?


Câu 6: Sự biến thiên của dòng điện I trong một mạch dao động lệch pha như thế nào so với sự biến thiên của điện tích q của một bản tụ điện?


A. i cùng pha với q


B. i ngược pha với q


Bài 1: Mạch dao động (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu kẻ thù khen ngợi anh thì có nghĩa là anh đã phạm phải sai lầm.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog