Teya Salat

Bài 4: Sóng điện từ (Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6)
ĐỀ BÀI


Câu 1: Sóng điện từ là gì ? Nêu những đặc điểm của sóng điện từ.

Câu 2: Nêu những đặc điểm của sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển?


Câu 3: Hãy chọn câu đúng


Nhiều khi ngồi trong nhà không thể dùng được điện thoại di động, vì không có sóng. Nhà đó chắc chắn là;


A. Nhà sàn.


B. Nhà lá.


C. Nhà gạch


D. Nhà bêtông.


Câu 4: Sóng điện từ có tần số 12MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự vắng mặt của những người ta yêu thương còn tệ hơn cái chết, và hy vọng trong vô vọng còn khổ sở hơn tuyệt vọng.
Absence from whom we love is worse than death, and frustrates hope severer than despair.
William Cowper
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên