Snack's 1967

Bài 7: Động cơ không đồng bộ ba pha (Giải bài tập 1,2)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu giống như bệnh sởi. Mắc càng muộn, cơn bệnh càng dữ dội.
Love is like the measles. The older you get it, the worse the attack.
Rainer Maria Rilke
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên