80s toys - Atari. I still have

Bài 7: Động cơ không đồng bộ ba pha (Giải bài tập 1,2)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chẳng có bản năng nào như bản năng của trái tim.
There is no instinct like that of the heart.
Lord Byron
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên