XtGem Forum catalog

Language Focus Unit 16 Lớp 12 Trang 181

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 16 The Associantion Of Southeast Asian Nations Language Focus trang 181 SGK. Hoàn thành câu với mệnh đề trạng ngữ chi thời gian (adv. clause of time) đã gợi ý trong bảng.

UNIT 16: THE ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

• Intonation: The rising-falling tune

• Grammar:

Exercisel. Hoàn thành câu với mệnh đề trạng ngữ chi thời gian (adv. clause of time) đã gợi ý trong bảng.

Đáp án.

1. She’ll phone you as soon as she arrives in Ho Chi Minh City.

2. After the war was over, we started rebuilding the country.

3. They met a lot of people while they were on holiday., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều gì nằm lại sau chúng ta và điều gì đang chờ chúng ta phía trước chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nếu so sánh với điều sống trong bản thân ta.
What lies behind us and what lies ahead of us are tiny matters compared to what lives within us.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên