XtGem Forum catalog

Bài 4: Phương trình bậc hai hệ số thực (Giải bài tập 1,2,3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trên đường đời hành lý của con người cần mang theo là lòng kiên nhẫn và tính chịu đựng.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên