XtGem Forum catalog

Bài 4: Phương trình bậc hai hệ số thực (Giải bài tập 1,2,3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Âm thanh gọt ngào nhất là lời khen ngợi.
The sweetest of all sounds is praise.
Xenophon
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên