XtGem Forum catalog

Bài 4: Phương trình bậc hai hệ số thực (Giải bài tập 1,2,3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cặp đôi hoàn hảo, đó là khi hai người thích cả những tính xấu của nhau.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên