Insane

Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ 12


BÀI 18. NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾNTOÀNQUỐC CHỐNG PHÁP


(1946 - 1950)


Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)


Nhà lưu niệm Bác Hồ giữa làng Vạn Phúc - nơi gắn liền với sự kiện Bác soạn “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến


I. KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC  CHỐNG  THỰC DÂN PHÁP BÙNG NỔ


1. Thực dân Pháp bội ước và  tiến công nước  ta


-       Sau Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946, Pháp vẫn chuẩn bị xâm lược nước ta.


+         Tiến công các phòng tuyến của ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ.


+         Tháng 11/1946, Pháp khiêu khích ta ở Hải Phòng, Lạng Sơn.


+         Ở Hà Nội, Pháp nổ súng, đốt nhà Thông tin, chiếm đóng Bộ tài chính, tàn sát đẫm máu ở phố hàng Bún, Yên Ninh.


-       8/12/1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi ta  giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu để Pháp giữ gìn trật tự ở Hà Nội, nếu không, chậm nhất sáng 20/12/1946, Pháp sẽ chuyển sang hành động.


2. Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không kẻ bi quan nào có thể phát hiện ra bí ẩn của những vì sao, hay căng buồm tới miền đất mới, hay mở cánh cửa vào linh hồn của con người.
No pessimist ever discovered the secret of the stars, or sailed to an uncharted land, or opened a new doorway for the human spirit.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên